V případě vypuknutí požáru

1. snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou.

2. pokuste se oheň uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud to bude ve vašich možnostech, předejít dalšímu rozšíření ohně (odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky, apod.) a usnadnit další zásah.

3. nepodaří-p se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním ("hoří").

4. volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům nebo požár ohlaste na příslušnou ohlašovnu požárů.

5. při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.) Ohlaste v klidu a srozumitelně Vaše jméno, adresu a číslo telefonu, z kterého voláte, a co nejpřesněji oznamte, co se stalo a udejte adresu.

6. operátor vám může podat základní informace "co dělat".

7. nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů).

8. vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu.

9. neodvětrávejte prostory v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky jak vzduch).

10. prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si kde se nacházejí, bude to cenná informace pro záchranáře.

11. snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)

12. vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte!

13. vyhledejte únikovou cestu.

14. vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace.

15. po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci a poskytněte osobní pomoc a uposlechněte všech pokynů velitele zásahu.

16. nemůžete-p pomoci, nezdržujte se v těsné blízkosti požáru a nebraňte hasičům v jejich činnosti.

17. z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah hasičského sboru a dalších záchranných jednotek.

18. při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu.

V případě znemožnění úniku z požáru

1. zachovejte klid.

2. uzavřete všechny dveře, snažte se spáry utěsnit namočenými kusy ,látky (ručníky, závěsy, apod.)

3. snažte se dostat k oknu, mávejte, aby vás hasiči viděli.

4. otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru.

5. odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit.

6. v případě silného zakouření si lehněte na zem.

7. ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr.

8. snažte se dýchat klidně a zhluboka.

9. vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu.Sponzoři JSDH Hořičky:

Stránka vygenerována za 0.00027 sekund. Všechna práva vyhrazena, by Geneweb