Historie SDH Hořičky

Na přelomu 19. a 20. století se v Čechách zakládaly sbory dobrovolných hasičů. Také obyvatelé obce Hořičky v roce 1881 v rámci přípravného výboru vypracovali návrh na založení hasičského sboru a vypracovali návrh stanov. Dne 31.7.1881 se konala valná hromada, na které byly schváleny a současně byl zvolen velitel sboru Josef Pich, náměstek Karel Hůlek a tříčlenná správní rada Josef Kujal, Čeněk Bartoš a František Tuček.

Dne 5.3.1882 věnoval starosta obce Kašpar Rosa sboru hasičskou signální trubku. O pár týdnů později, dne 16.4.1882 věnovalo jeho Veličenstvo císař pán 80 zlatých na podporu a činnost sboru. Další věcný dar získal hasičský sbor od firmy Smekal, kdy se jednalo o čtyřkolovou ruční pístovou stříkačku, která byla tažená koňmi v hodnotě 900 zlatých. Na zakoupení věnoval princ Schamburg Lippe 150 zlatých. Tato ruční stříkačka se používala až do roku 1939, kdy sbor zakoupil motorovou stříkačku od Českého hasičského sboru na Prorubech, který zanikl po obsazení pohraničí Němci.

Další techniku sbor zakoupil v roce 1949 a to nákladní auto zn. Praga –Andula, které bylo upraveno pro přepravu členů sboru a motorové stříkačky. V roce 1960 byla sboru přidělena výkonnější stříkačka typ DS 16 s průměrem sacího hrdla 90 mm. O rok později získal sbor nákladní auto typ Tatra 805 s náhonem na zadní a přední nápravu, které vyřadila armáda. V roce 1963 dostává sbor starší hasičské auto s cisternou značky Praga RND AG 16, což bylo značným přínosem, neboť v obci není dostatek vodních zdrojů pro likvidaci případného požáru. V roce 1967 je sbor vybaven novým přenosným čerpadlem PS 12 včetně skříňového jednonápravového přívěsu. V roce 1981 sbor obdržel starší požární mobilní cisternu značky Škoda Liaz RTN CAS 25 což v té době bylo výkonné zásahové vozidlo.

Velkým přínosem pro sbor byl nákup osobního vozidla VW Transporter T4 s úpravou na převoz motorové stříkačky PS12, PS8, kdy na pořízení tohoto vozidla přispělo jak SDH Hořičky, tak i obec Hořičky.

Současný stav sboru

Po dlouhých letech v dosluhující hasičské zbrojnici, která byla v pronájmu se obci Hořičky podařilo získat dotace z Evropské unie na výstavbu nové moderní hasičské zbrojnice. Za přispění Evropské unie, Královehradeckého kraje a obce Hořičky se projekt stal skutečností. V září roku 2016 započaly první výkopové práce na novém objektu. Vše bylo dokončeno již v listopadu téhož roku. Stěhování a uvedení hasičské zbrojnice do plného využití se uskutečnilo dne 8.4.2017, kdy byla zbrojnice otevřena pro veřejnost. První výjezd z nové zbrojnice byl 28.4.2017 a jednalo se o zásah k nahlášenému požáru dopravního prostředku.

V současnosti tvoří členskou základnu sboru celkem 56 mužů a 19 žen. Sbor má k dispozici 2 zásahová vozidla, cisternu Škoda LIAZ RTN CAS 250 s přívěsem pro požární čerpadlo PS 8 nebo PS 12, osobní VW Transporter. V rámci okresního integrovaného záchranného systému je jednotka sboru zařazena jako výjezdová. To znamená, že může být povolána na likvidaci požárů nebo živelných událostí podle potřeby a rozhodnutí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Členové výjezdové jednotky pravidelně absolvují kurzy a školení, které pořádají pracovníci HZS pro zvyšování znalostí a akceschopnosti při zásahu a na základě závěrečných testů obdrží kvalifikační průkazy. Mezi akce každoročně pořádané naším sborem patří 30.dubna pálení čarodějnic a pořádání soutěže v požárním útoku v září. Soutěžní družstva muži i ženy se účastní soutěží pořádaných po okrese Náchod.Sponzoři JSDH Hořičky:

Stránka vygenerována za 0.0002 sekund. Všechna práva vyhrazena, by Geneweb