Dotace

IROP_CZ_RO_B_C-RGB_2.jpg

Obec Hořičky podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 36 Stanice pro IZS na projekt „Požární zbrojnice Hořičky - zajištění odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem vyvolaným změnou klimatu“. Žádost byla dne 1. 3. 2017 schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu budou 6 726 482,57 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 5 717 510,18 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 10% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2018.

Cílem projektu je zvýšení připravenosti JPO III/1 Hořičky k řešení a řízení rizik a katastrof v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz či extrémního sucha. Specifickými cíli projektu pak jsou:

  • a) zajištění odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádné události;
  • b) snížení reakční doby výjezdu jednotky k zásahu;
  • c) zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH při řešení mimořádných událostí vyvolaných změnou klimatu.

Výstupem projektu bude přístavba ke stávajícímu objektu garáže pro požární vozidla v obci Hořičky, která bude sloužit jako hygienické, administrativní a technické zázemí pro výjezdové družstvo JSDH Hořičky. Tyto nové prostory budou sloužit v době mimořádných událostí, kdy při výpadku elektrické energie a jiných kalamitních stavech v důsledku mimořádné události vyvolané především změnou klimatu vznikne ideální místo pro zřízení stanoviště krizového řízení a zázemí pro kalamitou postižené občany či návštěvníky.Sponzoři JSDH Hořičky:

Stránka vygenerována za 0.00031 sekund. Všechna práva vyhrazena, by Geneweb